Tjenester

Helhetlig interiørløsninger

LINNSK tilbyr ulike tjenester innen interiørdesign og renovering av private boliger og kommersielle rom. Vi gjør enkeltrom og komplett design – alt avhengig av kundens ønsker og behov. Vi jobber med rom uavhengig av trender og er opptatt av å skape funksjonelle rom som gjør hverdagen til kunden bedre og enklere. Sammen med gjennomtenkte valg av farger, materialer, møbler og belysning skaper vi harmoniske miljøer det er godt å være i. 

 

Konseptutvikling

Å sette et stødig og gjennomtenkt konsept er et meget viktig steg i å etablere et kommersielt prosjekt som f.eks. bar, restaurant, messe eller butikk. Vi er gode på konseptutvikling og bistår gjerne med en slik prosess. 

Tjenester vi tilbyr

: Konseptutvikling/romlig identitet

: Behovsanalyse

: Arealplanlegging 

: Valg av farger og materialer

: Valg av møbler 

: Valg og plassering av belysning

: Spesialdesign

: 3D visualisering

En designprosess med LINNSK foregår på følgende måte:

Uforpliktende møte

Ta kontakt og forklare kort hva du ønsker hjelp med. Vi avtaler deretter et fysisk møte for å få større innsikt og forståelse for hva nettopp ditt prosjekt går ut på. Førstegangsmøte er alltid kostnadsfritt. Etter første møte gjør vi et tilbud ut ifra forutsetningene fra prosjektbeskrivelsen. Etter godkjent tilbud starter vår designprosess. 

Befaring med oppmåling og fotografering for å sikre at underlaget blir korrekt. Behovsanalyse for å kartlegge alle kundes behov. 

 

Fase 1: Innsikt

I denne fasen utarbeider vi prosjektet med det underlaget som er avtalt i tilbudet. Her er konsept, planløsning, farge- og materialvalg, møbler, belysning og enkle 3D-tegninger viktige faktorer. Også spesialdesign tilpasset ditt hjem eller rom ligger i denne fasen om dette er en del av prosjektet. Er det et stort prosjekt ønsker vi ofte å stemme av konsept før man går videre med spesifikasjoner og 3D. Fasen avsluttes med presentasjon av designforslag. Endringer skjer ofte etter tilbakemeldinger fra kunde. Vår viktigste jobb er å gjøre deg fornøyd, så vi er ikke i mål før det kjennes riktig for kunden. 

Fase 2: Designforslag

Detaljeringsfase hvor du som kunde får spesifisert alle valg slik at du vet eksakt hva som skal bestilles og kjøpes. Kunden er selv ansvarlig for dette om ikke annet er avtalt. Hvis interiørdesigner står for innkjøp er dette en egen tjeneste som avklares ved prosjektstart. 

 

Innredningsdesigner er ikke fungerende prosjektleder om ikke annet er avtalt. 

Fase 3: Spesifikasjoner

LINNSK AB

M: linn@linnskinterior.com

T: +46 701 73 12 99

Org.nr: 559245-6148

Adresse:

Workspace Gyllensvärd & Cramer

Kyrkogatan 36, 41115 Göteborg

Copyright LINNSK | All rights reserved

  • Black Facebook Ikon
  • Instagram
  • Pinterest